Informacije za posetioce

RADNO VREME
24 – 26. jun:10:00 – 19:00 h
27. jun:10:00 – 17:00 h

 

ULAZNICE
pojedinačne ulaznice400 RSD
grupne ulaznice *250 RSD
grupne ulaznice za učenike i studente (uz overen spisak ili indeks) **150 RSD
cena parkinga (po satu)150 RSD

* Grupne ulaznice

Grupna poseta podrazumeva posetu više od 20 osoba.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak osoba sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme, i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

 • Tel: + 381 11 2655 588, 2655 853
  e-mail: tickets@sajam.rs
 • Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
  Upravna zgrada, kancelarija 34
  Tel: +381 11 265 58 20

** Grupne ulaznice za učenike i studente
       (uz overen spisak ili indeks)

Grupne ulaznice za učenike i studente mogu da potražuju i kupuju isključivo obrazovne ustanove.

Grupna poseta podrazumeva posetu više od 20 osoba, učenika ili studenata.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak osoba sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom škole, fakulteta, ili obrazovne ustanove i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

 • Tel: + 381 11 2655 588, 2655 853
  e-mail: tickets@sajam.rs
 • Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
  Upravna zgrada, kancelarija 34
  Tel: +381 11 265 58 20