O nama

O nama

Sajam građevinarstva je,  kao i većina specijalizovanih priredbi Beogradskog sajma, potekao iz Sajma tehnike – svojevrsne „majke sajmova“.

Godine 1975.  kada je odvojen kao robna grupa Sajma tehnike u posebne hale, pa sve do 1996. godine Sajam se održavao istovremeno sa Sajmom tehnike. Kada je značaj ove privredne grane, a time i značaj i obim Sajma građevinarstva prevazišao status jedne od priredbi u okviru majskih dana tehnike, Beogradski sajam je doneo odluku da odvoji ovu specijalizovanu priredbu u poseban termin.

Od te 1996. godine do danas, Sajam građevinarstva je po angažovanom izložbenom prostoru i broju domaćih izlagača porastao više od tri puta, a po broju stranih izlagača šest puta. Broj posetilaca je desetostruko povećan.

Sajam građevinarstva u Beogradu je postao najznačajniji specijalizovani sajam iz ove delatnosti u regionu cele jugoistočne Evrope.

Međunarodna potvrda značaja Sajma građevinarstva na Beogradskom sajmu je i prijem u članstvo Unije međunarodnih sajmova (UFI) u Parizu, u oktobru mesecu 1998. godine.

Statistika manifestacije

548

Broj izlagača

352

Domaćih

196

Stranih

23

Broj zemalja učesnica

Zemlje učesnice: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka Republika, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Italija, Kina, Korea, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rusija, Slovenija, Srbija, Španija, Švajcarska, Turska, Ukrajina
Nacionalne izložbe: Češka Republika, Indija i Turska
Izlagački prostor: 18.434 m2 neto, šest hala i otvoreni izložbeni prostor
Broj posetilaca: 24.425