Kontakt

Da li imate pitanja?

  Ostanimo u kontaktu

  Bulevar vojvode Mišića 14, 11040 Beograd, Srbija

  seebbe@sajam.rs

  www.sajam.rs

  Projektni tim

  Dejana Cahun
  koordinator projekta
  Tel: +381 (0)11 2655-248, 2655-899, fax: 2655-219
  e-mail: seebbe@sajam.rs
  Biljana Jergić
  saradnik na projektu
  Tel: +381 (0)11 2655-301, 2655-310
  e-mail: seebbe@sajam.rs
  Ana Želčeski
  administrator projekta
  Tel: +381 (0)11 2655-621
  e-mail: seebbe@sajam.rs

  Projektni biro

  Jagoda Krsmanović-Orović Tel: +381 11 3615 246, 2655 432
  e-mail: jagoda.krsmanovic@sajam.rs
  Milica Al Hamadani Tel: +381 11 2655 787
  e-mail: milica.alhamadani@sajam.rs
  Branko Milanović Tel: +381 11 2655 630
  e-mail: branko.milanovic@sajam.rs
  Aleksandra Zec Tel: +381 11 2655 040
  e-mail: aleksandra.zec@sajam.rs

  Posebni projekti

  Dušan Samardžić Tel: +381 11 2655 420
  e-mail: dusan.samardzic@sajam.rs
  Gorica Ćirić Tel: +381 11 2655 464
  e-mail: gorica.ciric@sajam.rs
  Vladimir Petrović Tel: +381 11 2655 670
  e-mail: vladimir.petrovic@sajam.rs

  Overa projekta

  Zoran Babić Tel: +381 11 2655 151
  e-mail: overaprojekta@sajam.rs

  Reklama i propaganda

  Andrijana Radenković
  Dragica Kvrgić
  Tel/faks: +381 11 2655 574, 2655 270, 2655 370
  Fax: +381 11 2655 474
  e-mail: in.ad@sajam.rs

  Inspektorat izložbenog prostora

  HALA 1 telefon e-mail
  Milan Kandić
  inspektor izložbenog prostora
  +381 (0)11 2655-190
  +381 (0)11 2655-191
  hala1@sajam.rs
  Uroš Nikolić
  pomoćnik inspektora
  +381 (0)11 2655-190
  +381 (0)11 2655-191
  hala1@sajam.rs
  HALE 2 i 1A telefon e-mail
  Mile Mekterović
  inspektor izložbenog prostora
  +381 (0)11 2655-241
  +381 (0)11 2655-240
  hala2@sajam.rs
  Vladimir Ćalić
  inspektor izložbenog prostora
  +381 (0)11 2655-241
  +381 (0)11 2655-240
  hala2@sajam.rs
  HALE 3 i 3A telefon e-mail
  Goran Sušanj
  inspektor izložbenog prostora
  +381 (0)11 2655-340
  +381 (0)11 2655-341
  hala3@sajam.rs
  Rade Pušonjić
  inspektor izložbenog prostora
  +381 (0)11 2655-340
  +381 (0)11 2655-341
  hala3@sajam.rs
  HALA 4 telefon e-mail
  Nikola Aperlić
  inspektor izložbenog prostora
  +381 (0)11 2655-848
  +381 (0)11 2655-014
  hala4@sajam.rs
  Uroš Stambolić
  pomoćnik inspektora
  +381 (0)11 2655-848
  +381 (0)11 2655-014
  hala4@sajam.rs
  OTVORENI PROSTOR telefon e-mail
  Zoran Milenković
  inspektor izložbenog prostora
  +381 (0)11 2655-260
  +381 (0)11 2655-261
  hala5@sajam.rs

  Zakup konferencijskih sala

  Kontakt osoba tel/faks e-mail
  Jovica Dimitrijević
  rukovodilac Odeljenja privremenog zakupa
  +381 (0)11 2655-809 jovica.dimitrijevic@sajam.rs