Informacije za posetioce

Informacije za posetioce

24 – 26. april:

Radno vreme

10:00 – 19:00

27. april:

Radno vreme

10:00 – 17:00

Ulaznice

 • pojedinačna ulaznica 500 RSD
 • grupna ulaznica * 300 RSD
 • grupna ulaznica za učenike i studente (uz overen spisak ili indeks) **  200 RSD
 • registracija preko B2B portala besplatno
 • parking za automobile (po satu) 200 RSD

Grupne ulaznice

Grupna poseta podrazumeva posetu više od 20 osoba.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak osoba sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom firme, i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

 • Tel: + 381 11 2655 853
  e-mail: tickets@sajam.rs
 • Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
  Upravna zgrada, kancelarija 34
  Tel: +381 11 265 58 20

Grupne ulaznice za učenike i studente

Uz overen spisak ili indeks

Grupne ulaznice za učenike i studente mogu da potražuju i kupuju isključivo obrazovne ustanove.

Grupna poseta podrazumeva posetu više od 20 osoba, učenika ili studenata.

Za kupovinu grupnih ulaznica potrebno je dostaviti spisak osoba sa punim imenom i prezimenom, overen pečatom škole, fakulteta, ili obrazovne ustanove i potpisom ovlašćenog lica.

Plaćanje se vrši direktno na blagajni ili preko tekućeg računa.

Za dobijanje profakture obratiti se:

 • Tel: + 381 11 2655 853
  e-mail: tickets@sajam.rs
 • Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
  Upravna zgrada, kancelarija 34
  Tel: +381 11 265 58 20