Opšta pravila

PDF dokumenti - pravila o učestvovanju

Pravilnik

Pravilnik o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma (PDF, 724KB)

Šematski prikaz

Šematski prikaz zona gradnje u halama (PDF)