Izgradnja štandova

Beogradski sajam je organizovan tako da svakom Izlagaču nudi kompletnu uslugu na jednom mestu.

Jedan od mnogih vidova usluga Beogradskog sajma je i izgradnja i uređenje izložbenog prostora koji obavlja Projektni biro kao sastavni deo Komercijalnog sektora.

Izgradnja štandova, izložbi, prezentacija i drugih događaja se obavlja kako u okviru sajamskog prostora, tako i van njega.

Tim Projektnog biro čine 4 arhitekte, 4 tehničara i 2 menadžera prodaje i usluga.

Za izgradnju štandova i izložbi Projektni biro koristi sledeće vrste sistemskih konstrukcija:

  1. Standardna konstrukcija – Trisy System
  2. Sistem linearnih rešetki – Syma Cross Brace Beams CBB
  3. Sistem prostornih rešetki – Syma Orbit
  4. Sistem velikih raspona – Syma Molto 90
  5. Spratna konstrukcija – Syma Standard
  6. Spratna konstrukcija – Syma Orbit

Ponuda je definisana prema: Tipskom i Individualnom projektu

Tipski projekti

Paket usluga standard

Prijave za paket usluga STANDARD

Paket usluga MOLTO

Prijave za paket usluga MOLTO

Projektni biro

Tel: +381 11 3615 246, 2655 432, 2655 787, 2655 630, 2655 040

e-mail: arh@sajam.rs