Kalendar

Kalendar aktivnosti i radno vreme

Pripremni period

24.03.2023.

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Rok za podnošenje prijava za tehničke usluge i izgradnju i opremanje štanda.
Rok za podnošenje projekta štanda na overu.

15 – 23. 04.2023.

MONTAŽA ŠTANDOVA

Radno vreme hala u periodu montaže štandova, izuzev 16. aprila, je od 08:00 do 22:00 časa.
16.04.2023. je Uskrs, neradni dan.
Rok za završetak radova na montaži i uređenju štandova je 23.04.2023. do 22:00 časova.

Sajamski period

24 – 27.04.2023. TRAJANJE PRIREDBE
Radno vreme hala Za izlagače Za posetioce
24.04.2023. 08:00 do 19:30 h 10:00 – 19:00 h
25 – 26.04.2023. 09:30 do 19:30 h 10:00 – 19:00 h
27.04.2023. 09:30 do 22:00 h 10:00 – 17:00 h
Do otvaranja hala za posetioce izlagači ulaze u hale na službene ulaze.

Postsajamski period

27.04.2023.

ZATVARANJE PRIREDBE

Zatvaranje Sajma u 17:00 časova.
Uklanjanje tepiha iz prolaza do 18:00 časova, odnošenje eksponata i demontaža štandova do 22:00 časa.

28 – 30. 04.2023.

DEMONTAŽA ŠTANDOVA

Radno vreme hala u periodu demontaže štandova je od 08:00 do 22:00 časa.
Rok za završetak radova na demontaži štandova 30.04.2022. do 22:00 časa.

Propusnice

Besplatne izlagačke propusnice

Pešačke propusnice
za zakup do 50 m2 izložbenog prostora
za svakih sledećih 10 m2 izložbenog prostora
za suizlagače
3 propusnice
1 propusnica – najviše ukupno 12 propusnica
1 propusnica
Parking – pešačke propusnice
za zakup do 20 m2 izložbenog prostora
za zakup do 100 m2 izložbenog prostora
za zakup više od 100 m2 izložbenog prostora
za suizlagače
1 propusnica
2 propusnice
3 propusnice
1 propusnica
Besplatne izlagačke propusnice preuzimaju se u inspektoratima izložbenog prostora.

Dodatne izlagačke propusnice

pojedinačna ulaznica za izlagače
pešačka propusnica za sve dane trajanja sajma
parking propusnica
250 RSD
1.400 RSD
2.700 RSD
Dodatne izlagačke propusnice i ulaznice pre početka sajma mogu se naručiti i preuzeti u inspektoratima izložbenog prostora, a u vreme sajma u blagajni.

Važne napomene

Pre početka montaže štanda neophodno je izvršiti plaćanje zakupa prostora i izgradnje i opremanja štanda.

Izlagači koji sami uređuju izložbeni prostor imaju obavezu da overe projekat štanda. Overa se vrši u projektnom birou Beogradskog sajma, a projekat može biti dostavljen i elektronskom poštom u PDF formatu na adresu overaprojekta@sajam.rs.

Izlagači su u obavezi da poštuju termin otvaranja i zatvaranja sajamske manifestacije, odnosno da štand sa eksponatima bude u funkciji od otvaranja 24.04.2023. od 10:00 do zatvaranja priredbe, 27.04.2023. do 17:00 časova.

Nakon završetka radnog vremena za posetioce, struja na štandovima se isključuje iz bezbednosnih razloga.

Poslednjeg dana priredbe ulazak transportnim vozilima u krug sajma biće dozvoljen posle 17:30 časova.

U halama sajma zabranjeno je pušenje.

Izlagači su u obavezi da poštuju sve mere zaštite propisane u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

Informacije i kontakti

Inspektorati izložbenog prostora
HALA TEL/FAX E-MAIL
Hala 1 + 381 11 2655 190, 2655 191 hala1@sajam.rs
Hala 2 i 1A +381 11 2655 240, 2655 241 hala2@sajam.rs
Hala 3, 3A i Atrijum +381 11 2655 340, 2655 341 hala3@sajam.rs
Hala 4 +381 11 2655 014, 2655 848 hala4@sajam.rs
Otvoreni prostor +381 11 2655 260, 2655 261 hala5@sajam.rs
inspektori@sajam.rs
Projektni biro
izgradnja i uređenje izložbenog prostora tel. +381 11 3615 246, fax +381 11 2655 522 arh@sajam.rs
overa projekata štandova tel. +381 11 2655 151, fax +381 11 2655 522 overaprojekta@sajam.rs