Husqvarna

Vode se principom održivog načina rada, kako za svoje korisnike tako i za društvo. Na ovogodišnjem Sajmu građevinarstva predstaviće sledeće proizvode:

  • Husqvarna ručni sekači su jedinstveni na tržištu, sa mogućnošću sečenja dubine do 40 cm u armiranom betonu
  • Husqvarna kern mašine sa mogućnošću kernovanja do 400 mm prečnika u armiranom betonu
  • Husqvarna vibro ploče sa rasponom težine od 50 do 500 kg, sa izuzetno moćnim frekvencijama sabijanja granulastih nanosa (zemlje, peska, šljunka) i ravnanje asfalta. Poseduju jedinstveni sistem anti vibracionih ručki koje pružaju zaštitu operatera od štetnih uticaja vibracija pri radu sa mašinom.
  • Husqvarna vibro igle prečnika od 29 do 59 mm
  • Husqvarna letve za ravnanje betona na motorni benzinski pogon
  • Husqvarna helikopteri za glačanje betona