Propusnice i ulaznice

Besplatne izlagačke propusnice

Pešačke propusnice:

 • za zakup do 50 m2 izložbenog prostora – 3 propusnice
 • za svakih daljih 10 m2 zakupljenog zložbenog prostora – 1 propusnica (najviše ukupno 12 propusnica)
 • za suizlagače – 1 propusnica

Parking – pešačke propusnice:

 • za zakup do 20 m2 izložbenog prostora – 1 propusnica
 • za zakup do 100 m2 izložbenog prostora – 2 propusnice
 • za zakup preko 100 m2 izložbenog prostora – 3 propusnice
Dodatne izlagačke propusnice i ulaznice
 • Pojedinačna ulaznica za izlagače – 200 RSD
 • Pešačka propusnica za sve dane sajma – 1.200 RSD
 • Parking propusnica – 2.500 RSD
Preuzimanje službenih propusnica
 • Besplatne izlagačke propusnice preuzimaju se u inspektoratima izložbenog prostora.
 • Dodatne izlagačke propusnice i ulaznice pre početka Sajma mogu se naručiti i preuzeti u inspektoratima izložbenog prostora, a u vreme Sajma u blagajni.