PRATEĆI PROGRAM 2019.

17. APRIL

10:00 – 19:00
Konferencijska sala hale 4

KONFERENCIJA „NAUČI DA USPEŠ“

10:15 – 12:00
NAUČI DA: Pravilno vodiš evidenciju po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma – Procena rizika
Damir Borić, Predsednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije
Predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije
Saša Stefanović, Institut za nekretnine

12:00 – 13:00
NAUČI DA: Povećaš prodaju boljom promocijom na društvenim mrežama i boljim veb sajtom
Ervin Pašanović, Klaster nekretnine
Dario Žgela, Dimedia Internet Tehnologije
Haris Kadić, Rental nekretnine
Mirko Hladni, ekspert za ekonomsku propagandu
Katarina Bogdanović, Halo oglasi

13:00 – 14:00
NAUČI DA: Pod najpovoljnijim uslovima obezbediš finansiranje kupovine nepokretnosti
Dejan Vučinić, Societe Generale Banka AD Srbija, izvršni direktor Direkcije

15:00 – 16:00
NAUČI DA: Ispravno proceniš nekretninu – Panel organizovan u saradnji sa Udruženjem samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti Srbije i Društvom procenitelja Srbije
Mr. Milić Đoković, predsednik Udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti Srbije
Dobrivoje Petrović, Udruženje samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti Srbije
Nebojša Nešanović, Društvo procenitelja Srbije

16:00 – 17:00
NAUČI DA: Unaprediš sebe – Vrhunske veštine u komunikaciji i prodaji

17:00 – 17:45
NAUČI DA: Planirajući vreme zarađuješ više – Alati i tehnike
Slavko Bogdanović, profesionalni trener

18:00 – 19:00
Panel: Kupoprodaja i upis prava vlasništva na nepokretnostima – praksa RGZ i javnih beležnika – novine, propisi, praksa
Branislav Petrović, Klaster nekretnine
Nebojša Rapaić, Klaster nekretnine, Upravni odbor
Predstavnici Republičkog geodetskog zavoda i Javnobeležničke komore
Organizator: Klaster nekretnine, Beograd, Srbija

* Prisustvo uz obaveznu kotizaciju

14:00 – 15:00
PREDSTAVLJANJE NOVE TEHNOLOGIJE, BIODRY UREĐEJA ZA TRAJNO SUŠENJE ZIDOVA OD KAPILARNE VLAGE – VLAGE KOJA SE PENJE
Organizator: Biodry-S, Loznica, Srbija
Sala u hali 2 nivo C

18. APRIL

12:00 – 13:00
ISOTEX DRVO-CEMENTNI BLOKOVI I MEĐUSPRATNE PLOČE
Igor Prosen – Direktor kompanije Vitaproduct
Cristian Chinello – Direktor kompanije ISOTEX
Alen Bjelić – Arhitekta kompanije Vitaproduct
Organizator: ISOTEX, Poviglio(RE), Italija
Sala u hali 2 nivo C

13:30 – 14:30
PRIMENA ULTRAZVUČNE TOMOGRAFIJE I ELEKTROMAGNETNE INDUKCIJE U PROCENI STANJA AB KONSTRUKCIJA
Dr. Dragan Nikolić, dipl.inž.građ. Srbija
Dr. Dragan Bojović, dipl.inž.građ. Srbija
Organizator: Dr. Dragan Nikolić, dipl. Inž. Građ., Prof. strukovnih studija – Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih Studija u Beogradu i Docent – Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci
Sala u hali 2 nivo C

19. APRIL

11:00 – 12:20
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA: „ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJA I PRIMENA KAMENA U ARHITEKTURI, UMETNOSTI I GRAĐEVINARSTVU“

11:00 – 11:20
Prof. Dr. Dragan Milovanović: „ČOVEK I KAMEN“ – Rudarsko Geološki fakultet, Beograd, Srbija

11:20 – 11:40
Dragan Milošević, dipl. Inž. Rudarstva : „ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN U SRBIJI“ – TerraGold & Co, Beograd, Srbija

11:40 – 12:00
Davor Ćuk, dipl. Inž. Građevine: „NOVE TEHNOLOGIJE OBRADE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA“ – Slobodni agent, Verona, Italija

12:00 – 12:20
Zoran Đajić, dipl. Inž. Geologije: „ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA AG KAMENA RADI RESTAURACIJE KULTURNIH OBJEKATA – KERSANTITI RIPNJA I TRIJASKI KREČNJACI BLAGAJE“

Organizator: STONE EXPO, Beograd, Srbija
štand KAMEN SRBIJE u Hali 2 nivo A

12:00 – 13:00
SVEČANA DODELA PRIZNANJA
Svečana sala u Upravnoj zgradi

12:00 – 14:00
SRPSKA GRADITELJSKA TRADICIJA – PODSTICAJ ZA INOVACIJE U ORGANIZACIJI NACIONALNOG UDRUŽENJA „SRPSKE KUĆE“

Tradicionalni građevinski materijali dokazani kroz vekove, u primeni danas, nužno i najbolje rešenje za građenje sutra
Prof. Dr. Milan Kekanović, vanredni profesor i inovator, Građevinski fakultet Subotica

Tradicionalne seoske i gradske kuće Kosova i Metohije kao graditeljski podsticaj
Dr. Nebojša Gadžić, arh.

Principi narodnog graditeljstva i mogućnost njihove upotrebe danas
Dr. Tihomir Obradović, arh.

Značaj fotografije u očuvanju narodnog graditeljstva kroz primere vodenica
Stanko Kostić, likovni umetnik fotografije

Organizator: Srpske Kuće, Beograd, Srbija
Sala u hali 2 nivo C

17 – 20. APRIL

IZLOŽBA SA UMETNIČKOM KAMENOM KOLONIJOM: „PRIMENA KAMENA U IZRADI SKULPTURA I MOZAIKA

Izložbu skulptura i mozaika u kamenu su priredili Tatjana Karavelić, slobodna umetnica, Fakultet primenjene umetnosti, Beograd – Vajarstvo i Stefan Stančić, slobodni umetnik, Fakultet primenjene umetnosti, Beograd – Slikarstvo

Umetnička kamena kolonija „Primena kamena u izradi skulptura i mozaika“ je organizovana tako da će posetioci imati priliku da se, u direktnom kontaktu sa umetnicima, učesnicima kolonije, upoznaju sa tehnikama ručne obrade kamena tokom izrade skulptura i mozaika. Vajarsku radionicu će organizovati i voditi Tatjana Karavelić, a mozaičarsku radionicu Stefan Stančić. Oni će istovremeno biti i umetnički demonstratori kojima će posetioci moći da se obrate sa svim pitanjima u vezi primene kamena kao materijala u umetnosti.

Organizator: STONE EXPO, Beograd, Srbija

štand KAMEN SRBIJE u Hali 2 nivo A