Kontakt

Organizator

BEOGRADSKI SAJAM
Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Projektni tim
Dejana Cahun
koordinator projekta
Tel: +381 (0)11 2655-248, 2655-899, fax: 2655-219
e-mail: seebbe@sajam.rs
Biljana Jergić
saradnik na projektu
Tel: +381 (0)11 2655-301, 2655-310
e-mail: seebbe@sajam.rs
Ana Želčeski
administrator projekta
Tel: +381 (0)11 2655-621
e-mail: seebbe@sajam.rs
Registracija poslovne posete
e-mail: visitus@sajam.rs
Projektni biro
Jagoda Krsmanović-OrovićTel: +381 11 3615 246, 2655 432
e-mail: jagoda.krsmanovic@sajam.rs
Milica Al HamadaniTel: +381 11 2655 787
e-mail: milica.alhamadani@sajam.rs
Branko MilanovićTel: +381 11 2655 630
e-mail: branko.milanovic@sajam.rs
Aleksandra ZecTel: +381 11 2655 040
e-mail: aleksandra.zec@sajam.rs
Posebni projekti
Dušan SamardžićTel: +381 11 2655 420
e-mail: dusan.samardzic@sajam.rs
Gorica ĆirićTel: +381 11 2655 464
e-mail: gorica.ciric@sajam.rs
Vladimir PetrovićTel: +381 11 2655 670
e-mail: vladimir.petrovic@sajam.rs
Overa projekta
Zoran BabićTel: +381 11 2655 151
e-mail: overaprojekta@sajam.rs
Reklama i propaganda
Andrijana Radenković
Dragica Kvrgić
Snežana Ražnatović
Tel/faks: +381 11 2655 574, 2655 270, 2655 370
Fax: +381 11 2655 474
e-mail: in.ad@sajam.rs

 

Inspektorat izložbenog prostora

HALA 1telefon/fakse-mail
Igor Gljivica
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-190
+381 (0)11 2655-191
hala1@sajam.rs
HALE 2 i 1aTelefon / Fakse-mail
Mile Mekterović
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-241
+381 (0)11 2655-240
hala2@sajam.rs
HALE 3 i 3aTelefon / Fakse-mail
Goran Sušanj
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-340
+381 (0)11 2655-341
hala3@sajam.rs
Rade Pušonjić
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-340
+381 (0)11 2655-341
hala3@sajam.rs
HALA 4Telefon / Fakse-mail
Nikola Aperlić
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-848
+381 (0)11 2655-014
hala4@sajam.rs
Željko Kovačević
pomoćnik inspektora
+381 (0)11 2655-848
+381 (0)11 2655-014
hala4@sajam.rs
OTVORENI PROSTORTelefon / Fakse-mail
Zoran Milenković
inspektor izložbenog prostora
+381 (0)11 2655-740
+381 (0)11 2655-280
zoran.milenkovic@sajam.rs

Zakup konferencijskih sala

Kontakt osobatel/fakse-mail
Jovica Dimitrijević
rukovodilac Odeljenja privremenog zakupa
+381 (0)11 2655-809jovica.dimitrijevic@sajam.rs