PELET METALAC je osnovan 1993.godine i od tada beleži samo uspehe i konstantan razvoj. U region su lideri u proizvodnji mašina i opreme za peletiranje, fabrika za proizvodnju peleta od drveta, peleta od slame i ostale biomase.

Novitet koji će predstaviti na ovogodišnjem Sajmu građevinarstva je: PELETIRKA SA PARNIM KONDICIONEROM za proizvodnju energetskog peleta od starih drvenih otpadnih paleta i otpadne drvenarije u građevini, TIP: PM-5000.

PELET METALAC

Peletirka sa parnim kondicionerom je kompletno proizvedena po sopstvenoj konstrukciji i tehnologiji na osnovu iskustva dugog 26 godina i predstavlja 100% domaći proizvod sastavljen od komponenti iz Srbije.

Peletirka sa parnim kondicionerom poseduje standard ISO 9001:2015, koji je izdala sertifikaciona kuća TUV-AUSTRIJA, kao i ateste koje su izdali AD ZAŠTITA NA RADU ’’BEOGRAD’’ , AD ‘’’KVALITET’’ iz NIŠA, a takođe poseduje i ’’CE’’ znak i izjavu o usaglašenosti sa Evropskim normama.

For each ordered of boiler Pellet Metalac during the Fair – the company will give away 2 tons of pellets!

 Furthermore, for every purchase of pellet mill during the Fair – a discount of up to 30% will be granted!