Reklamne usluge 2016-11-04T09:31:39+00:00

Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu (PDF)

Prijava za reklamno propagandne usluge (PDF)

Prijava za reklamne usluge u Vodiču kroz sajam SEEBBE (PDF)

Kontakt

Gordana Minić

Ražnatović Snežana