Reklamne usluge 2018-02-26T11:20:31+00:00

Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu – kategorija 1 (PDF)

Prijava za reklamno propagandne usluge (PDF)

Prijava za reklamne usluge u Vodiču kroz sajam SEEBBE (PDF)

Kontakt

Gordana Minić

Ražnatović Snežana