Reklamne usluge

Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu (PDF)

Prijava za reklamno propagandne usluge (PDF)

Prijava za reklamne usluge u Vodiču kroz sajam SEEBBE (PDF)

Kontakt

Andrijana Radenković

Dragica Kvrgić