Reklamne usluge

Prezentacija reklamnih površina na Beogradskom sajmu – kategorija 1 (PDF)

Prijava za reklamno propagandne usluge (PDF)

Prijava za reklamne usluge u Vodiču kroz sajam SEEBBE (PDF)

Kontakt

Andrijana Radenković

Dragica Kvrgić

Snežana Ražnatović