Informacije za izlagače

KALENDAR AKTIVNOSTI I RADNO VREME

Pripremni period

29. 03. 2019.ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE
 

Rok za podnošenje prijava za tehničke usluge i izgradnju i opremanje štanda

Rok za podnošenje projekta štanda na overu.

10 – 16. 04. 2019. MONTAŽA ŠTANDOVA
 

Radno vreme hala u periodu montaže štandova je od 08:00 do 22:00 časa.

Rok za završetak radova na montaži i uređenju štandova je 16. 04. 2019. do 20:00 časova.

Sajamski period

17 – 20. 04. 2019.TRAJANJE PRIREDBE
 
Radno vreme halaZa izlagačeZa posetioce
17. 04. 2019.08:00 do 19:30 h10:00 – 19:00 h
18 – 19. 04. 2019.     09:30 do 19:30 h10:00 – 19:00 h
20. 04. 2019.09:30 do 22:00 h10:00 – 17:00 h
 Do otvaranja hala za posetioce izlagači ulaze u hale na službene ulaze.

Postsajamski period

20. 04. 2019.ZATVARANJE PRIREDBE
 Zatvaranje Sajma u 17:00 časova.
Uklanjanje tepiha iz prolaza do 18:00 časova, odnošenje eksponata i demontaža štandova do 22:00 časa.
21 – 22. 04.2019. DEMONTAŽA ŠTANDOVA
 Radno vreme hala u periodu demontaže štandova je od 08:00 do 22:00 časa.
Rok za završetak radova na demontaži štandova 22.04.2019. do 20:00 časova.

 

PROPUSNICE

Besplatne izlagačke propusnice

Pešačke propusnice 
za zakup do 50 m2 izložbenog prostora
za svakih sledećih 10 m2 izložbenog prostora
za suizlagače
3 propusnice
1 propusnica – najviše ukupno 12 propusnica
1 propusnica
Parking – pešačke propusnice 
za zakup do 20 m2 izložbenog prostora
za zakup do 100 m2 izložbenog prostora
za zakup više od 100 m2 izložbenog prostora
za suizlagače
1 propusnica
2 propusnice
3 propusnice
1 propusnica
Besplatne izlagačke propusnice preuzimaju se u inspektoratima izložbenog prostora.

Dodatne izlagačke propusnice i ulaznice

pojedinačna ulaznica za izlagače
pešačka propusnica za sve dane trajanja sajma
parking propusnica
200 RSD
1.200 RSD
2.500 RSD
Dodatne izlagačke propusnice i ulaznice pre početka sajma mogu se naručiti i preuzeti u inspektoratima izložbenog prostora, a u vreme sajma u blagajni.

 

VAŽNE NAPOMENE

Pre početka montaže štanda neophodno je izvršiti plaćanje zakupa prostora i izgradnje i opremanja štanda.

Izlagači koji sami uređuju izložbeni prostor imaju obavezu da overe projekat štanda. Overa se vrši u projektnom birou Beogradskog sajma, a projekat može biti dostavljen i elektronskom poštom u PDF formatu na adresu overaprojekta@sajam.rs.

Izlagači su u obavezi da poštuju termin otvaranja i zatvaranja sajamske manifestacije, odnosno da štand sa eksponatima bude u funkciji od otvaranja 17.04.2019. od 10:00 do zatvaranja priredbe, 20.04.2019. do 17:00 časova.

Nakon završetka radnog vremena za posetioce, struja na štandovima se isključuje iz bezbednosnih razloga.

Poslednjeg dana priredbe ulazak transportnim vozilima u krug sajma biće dozvoljen posle 17:30 časova.

U halama sajma zabranjeno je pušenje.

IZLAGAČKI SERVIS

U vreme trajanja priredbe (17 – 20.04.2019.) izlagači mogu besplatno koristiti usuge Izlagačkog servisa (provera elektronske pošte, skeniranje dokumenata…) koji se nalazi u hali 1A.

Radno vreme Izlagačkog servisa je od 10:00 do 18:00 časova.

INFORMACIJE I KONTAKTI

Inspektorati izložbenog prostora
HALATEL/FAXE-MAIL
Hala 1+ 381 11 2655 190, 2655 191hala1@sajam.rs
Hala 2 i 1A+381 11 2655 240, 2655 241hala2@sajam.rs
Hala 3, 3A i Atrijum+381 11 2655 340, 2655 341hala3@sajam.rs
Hala 4+381 11 2655 014, 2655 848hala4@sajam.rs
Otvoreni prostor+381 11 2655 260, 2655 261hala5@sajam.rs
  inspektori@sajam.rs
Projektni biro
izgradnja i uređenje izložbenog prostoratel. +381 11 3615 246, fax +381 11 2655 522arh@sajam.rs
overa projekata štandovatel. +381 11 2655 151, fax +381 11 2655 522overaprojekta@sajam.rs