Terragold & Co d.o.o. zauzima značajno mesto u srpskoj rudarskoj industriji.

Kompanija poseduje dugogodišnje iskustvo i pruža širok spektar usluga u vezi sa rudarstvom, počevši od geoloških istraživanja, proračuna rezervi, modeliranje ležišta, projektovanje rudnika i planiranje rudarskih radova, geomehaničke analize, odvodnjavanja, odlaganja jalovine, zaštite životne sredine, nadzora nad izvođenjem rudarskih radova itd.

Njihova specijalnost su greenfield i brownfield projekti, koji pored konsalting usluga i izrade neophodne projektne dokumentacije, podrazumevaju i kompletnu podršku u postupku dobijanja svih neophodnih dozvola za rudnike.

Sa fokusom na uvođenje stalnih inovacija i pružanje kvalitetnih usluga klijentima, insistiraju na visokom nivou profesionalnosti, kao i da u saradnji sa investitorima pronađu najbolje rešenje za optimizaciju njihovih investicija.