Firma ROTO ima proizvodnju u četiri zemlje, prodaje proizvode u preko 50 država širom sveta, a proizvodnja uključuje više od 4 hiljade različitih artikala.

Kompanija sadrži sve faze poslovnog ciklusa, od razvoja proizvoda do proizvodnje, marketinga, prodaje te servisiranja. Sektor razvojnog centra zapošljava 20 tehničkih stručnjaka koji dizajniraju nove proizvode, pripremaju potrebne materijale i izrađuju alate i prototipove, u proseku svake nedelje napravimo dva nova proizvoda i potrebno je nekoliko dana od ideje do gotovog proizvoda.

Poseban značaj ROTO pridaje programu VODA, koji uključuje rezervoare za vodu, septičke jame, bioprečišćivače, separatore ulja i masti, šahte i prepumpne stanice, koje proizvodimo prema standardima EU i koji se 100% recikliraju, tj. ekološki su prihvatljivi i ne zagađuju životnu sredinu.

ROTO uređaj za prečišćavanje radi sigurno i pouzdano, bez neželjenih mirisa i buke. Nisu osetljivi na temperaturu okoline u kojoj deluju. Otpadne vode iz WC-a, kada i tuš kabina, kuhinja i sličnih izvora zagađenja u domaćinstvu prečišćavaju se na toliki stepen prečišćenosti da se mogu ispustiti u okolinu.

U primeru daljeg korišćenja prečišćene vode npr. za navodnjavanje, potrebno je dodatno napraviti UV dezinfekciju, ili mikrofiltraciju za korišćenje kao sanitarne vode.

ROTO separatori masti otporni su na hemijski agresivne materije koje se koriste u kuhinjama. Veličina zavisi od broja obroka ili je određena najvećim protokom zagađene vode, vrsti zagađenja, temperaturi otpadne vode i korišćenju deterdženta.

Separatori ulja najčešće se koriste na benzinskim stanicama, parkiralištima, automehaničarskim radnjama i drugim objektima gde je potrebno tretirati otpadnu vodu. ROTO proizvodi separatore ulja I klase, II klase i separatore ulja sa obilaznim vodom, koji se ugrađuju u zavisnosti od maksimalno dozvoljene koncentracije ulja.

ROTO, Alibunar

Prednosti ROTO separatora ulja i masti su:

  • proizvedeno u skladu sa EU standardima
  • napravljeno od izdržljivog materijala
  • dugi životni vek
  • 100% reciklirajuće
  • vodonepropusno
  • brza i laka ugradnja
  • jednostavno za korišćenje
  • niski troškovi održavanja

Prepumpne stanice koriste se najčešće za izjednačavanje visinskih razlika, tj. kod objekata gde je neophodno prepumpavanje otpadne vode na viši nivo. Opremljene su šahtom ili rezervoarom, potopnom pumpom, nivometrom, nepovratnim ventilom, ventilom za zatvaranje, cevima i poklopcem. Izrađene su od polietilena. Otporne su na opterećenja kod ugradnje i rada pumpi.

Za posetioce i kupce tokom Sajma građevinarstva obezbedili su posebne sajamske cene, koje su 15% snižene u odnosu na redovne i važe do kraja aprila!