O nama

Sajam građevinarstva je,  kao i većina specijalizovanih priredbi Beogradskog sajma, potekao iz Sajma tehnike – svojevrsne „majke sajmova“.

Godine 1975.  kada je odvojen kao robna grupa Sajma tehnike u posebne hale, pa sve do 1996. godine Sajam se održavao istovremeno sa Sajmom tehnike. Kada je značaj ove privredne grane, a time i značaj i obim Sajma građevinarstva prevazišao status jedne od priredbi u okviru majskih dana tehnike, Beogradski sajam je doneo odluku da odvoji ovu specijalizovanu priredbu u poseban termin.

Od te 1996. godine do danas, Sajam građevinarstva je po angažovanom izložbenom prostoru i broju domaćih izlagača porastao više od tri puta, a po broju stranih izlagača šest puta. Broj posetilaca je desetostruko povećan.

Sajam građevinarstva u Beogradu je postao najznačajniji specijalizovani sajam iz ove delatnosti u regionu cele jugoistočne Evrope.

Međunarodna potvrda značaja Sajma građevinarstva na Beogradskom sajmu je i prijem u članstvo Unije međunarodnih sajmova (UFI) u Parizu, u oktobru mesecu 1998. godine.

Statistika manifestacije

2018.
Broj izlagača:603
Domaćih:411
Stranih:192
Broj zemalja učesnica:26
Zemlje učesnice:Austrija, BJR Makedonija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Danska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Italija, Južna Koreja, Kina, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Ruska Federacija, Sjedinjene Američke Države, Slovenija, Srbija, Španija, Švajcarska, Turska, Ukrajina
Nacionalne izložbe:Austrija, Hrvatska, Kina i Turska
Izlagački prostor:19.986 m2 neto, sedam hala i otvoreni izložbeni prostor
Broj posetilaca:33.582