Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u našoj zemlji.

Fakultet organizuje i realizuje studije u oblasti građevinarstva i geodezije u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka. Nastava se realizuje kroz studijske programe na tri nivoa:

 • 2 programa osnovnih akademskih studija: Građevinarstvo i Geodezija
 • 2 programa diplomskih akademskih studija: Građevinarstvo i Geodezija
 • 2 programa specijalističkih akademskih studija: Studijski program iz oblasti vodenih resursa i upravljanja životnom sredinom i program Energetska efikasnost, održavanje i vrednovanje objekata u visokogradnji
 • 2 programa doktorskih studija: Građevinarstvo i Geodezija i geoinformatika

Nastava je organizovana po katedrama koje su osnovne nastavno-naučne jedinice Fakulteta. Na fakultetu je formirano 8 katedara:

 • Katedra za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija
 • Katedra za materijale i konstrukcije
 • Katedra za upravljanje projektima u građevinarstvu
 • Katedra za građevinsku geotehniku
 • Katedra za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo
 • Katedra za puteve, aerodrome i železnice
 • Katedra za geodeziju i geoinformatiku
 • Katedra za matematiku, fiziku i nacrtnu geometriju

Naučno istraživački rad u okviru Fakulteta se realizuje kroz rad sedam Instituta:

 • Institut za materijale i konstrukcije
 • Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo
 • Institut za saobraćajnice i geotehniku
 • Institut za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu
 • Institut za numeričku analizu i projektovanje konstrukcija
 • Institut za geodeziju i geoinformatiku
 • Institut za matematiku, fiziku i nacrtnu geometriju

Naučnoistraživačka i visokostručna delatnost Instituta odvija se kroz izradu naučnoistraživačkih projekata, studija, ekspertiza, terenskih i laboratorijskih ispitivanja i izradu i reviziju tehničke dokumentacije u oblasti građevinarstva i geodezije.